« Με τη φωτογραφία σου » Δόμνα Σαμίου
Domna Samiou, l’âme de la musique traditionnelle grecque.


*

*

*

*

*

*