Μαθήματα καλλιτεχνικής φωτογραφίας δόθηκαν στους μαθητές από τον καλεσμένο φωτογράφο Philippe Rossignol, την Τρίτη 15 Μάη 2012 και με θέμα: το Γυμνάσιο φωτογραφίζει το αρχαίο Γυμνάσιο.

Γυμνάσιο Ερέτριας, Αρχ. Θεάτρου, 34008 Ερέτρια


©Phiros-eMotion 2012

Publicités